O firmie

 

 

" RMD Boats - jednostki pływające
niewymagające konserwacji

od strony użytkownika. "

 

 

 

 

 

 

:: RMD Boats rozpoczęło swoją działalność w grudniu 2011. Cel, który nam przyświeca to stworzenie jednostek pływających, jachtów, łodzi rekreacyjnych i roboczych o konstrukcji nie wymagającej jakiejkolwiek konserwacji ze strony użytkowników. ::

Bardzo ważnym aspektem, który był brany pod uwagę przy wyborze zarówno materiału jak i technologii wykonania jest wpływ na środowisko naturalne. Jako, że przyjemność jaka płynie z odpoczynku na łonie natury (zarówno na akwenach śródlądowych jak i morskich) i radość z obcowania z nią podczas przebywając na pokładzie jednostki pływającej jest pełna w tedy gdy mamy świadomość, iż produkt (jacht) był wyprodukowany w technologii przyjaznej dla środowiska a co ważniejsze, po zakończeniu eksploatacji podlega 100% recyklingowi.

 

Po długich analizach zarówno walorów eksploatacyjnych jak i technologicznych oraz wpływu na środowisko naturalne podczas całego okresy życia jednostki od procesu prefabrykacji kadłuba poprzez eksploatację aż do złomowania, okazało się, iż tylko polietylen (HDPE - jest skrótem od angielskiej nazwy High-density polyethylene (HDPE) lub polyethylene high-density (PEHD) – polietylen o dużej gęstości) spełnia wszystkie założone wymagania.

 

 

Niezatapialność konstrukcji jednostki wykonanej z polietylenu wynika z faktu, iż gęstość polietylenu, która wynosi 0,95 g/cm3 jest niższy od gęstości wody słodkiej, która wynosi 1 g/cm3, czyli materiał zastosowany na konstrukcję jednostki pływającej nie tonie lecz utrzymuje się na powierzchni wody słodkiej. Jeszcze lepiej wygląda zestawienie gęstość polietylenu z gęstością wody morskiej, która wynosi 1,025 g/cm3.

 

 

W związku z powyższym, wytwarzania jednostek pływających z polietylenu (termoplastów) metodą spawania ręcznego i ekstruzyjnego oraz zgrzewania jest znamienna tym, iż powstała konstrukcja jednostki jest niezatapialna, nie wymaga od użytkowników żadnej konserwacji jak również wykazują bardzo dużą odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz w 100% podlega recyklingowi.

 

Realizując przedstawione powyżej założenia złożyliśmy w dniu 6.12. 2012 wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego o dofinansowanie, w ramach Działania 4.3 Kredyt Technologiczny, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, projektu „Sposób wytwarzania małych i średnich (do 24 m długości) jednostek i obiektów pływających o konstrukcji z niezatapialnych materiałów.

 

 

Dystybutorzy

Candock

 

Ezock
 

:: Ponadto przedstawiamy Państwu pomosty pływające, które również nie wymagają żadnej konserwacji i gwarantują zachowanie niezmienionych walorów zarówno technicznych
jak i estetycznych przez długie lata. ::

 

W naszej ofercie znajdują się trzy różne
typy pomostów, które wykonane są w różnych technologiach. Konstrukcja Candock i EZdock są
to systemy modułowe wykonane w technologii rotacyjnej, natomiast konstrukcje RMDdock to pomosty pływające produkowane na zamówienie pod konkretny projekt i wykonywane są w technologii spawania ekstruzyjnego.